Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg införs i lagen om trängselskatt. Det förslag som lämnas i lagrådsremissen innebär att beskattning vid betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen endast sker vid genomfartstrafik genom Backaområdet. I lagrådsremissen föreslås även vissa följdändringar i andra lagar.

Det föreslagna undantaget bör träda i kraft så snart som möjligt. Det är dock i nuläget inte klart vid vilken tidpunkt nödvändiga förberedelser för ett ikraftträdande kan vara färdiga. I lagrådsremissen förslås därför att förslagen ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)