Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Falska polisbilar

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon.

Ladda ner:

Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen samt ordet polis ska inte få användas på motorfordon, utöver vad som följer av den nya lagen. Dessa skyddade kännetecknen ska som huvudregel bara få användas på Polismyndighetens och Säkerhetspolisens fordon och på sådana fordon där det inte finns risk för förväxling, till exempel veteranbilar.

Polismyndigheten ska därutöver kunna ge tillstånd till användning av polisiära kännetecken på motorfordon för museal eller konstnärlig verksamhet, eller för annat ändamål om det finns särskilda skäl. Om en fordonsägare utan tillstånd använder något av de skyddade kännetecknen, ska Polismyndigheten kunna förelägga ägaren att avlägsna detta. Ett sådant föreläggande ska enligt förslaget få förenas med vite.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Pressmeddelande: Falska polisbilar ska bort från gatorna

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Falska polisbilar

    Det finns exempel på bilar som målats om i syfte att de ska förväxlas med polisbilar. Utredaren föreslår därför en ny lag som skyddar vissa kännetecken som används på polisens utryckningsfordon.

Remiss Ds 2015:40

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Falska polisbilar

    Regeringen föreslår en ny lag om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon.

Proposition (1 st)

  • Falska polisbilar

    Regeringen föreslår en ny lag om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon. Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen samt ordet polis ska inte få användas på motorfordon, utöver vad som följer av den nya lagen.