Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Falska polisbilar ska bort från gatorna

Publicerad

Allmänheten ska kunna lita på att det som ser ut som en polisbil också är det. Regeringen har därför i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ska sätta stopp för användningen av falska polisbilar.

Förslaget innebär att polisens heraldiska vapen och ordet polis bara ska få användas på riktiga polisfordon, om inte ägaren skaffat ett särskilt tillstånd. Om en fordonsägare använder något av de skyddade kännetecknen utan tillstånd ska polisen kunna förelägga ägaren att avlägsna dem. Ett sådant föreläggande ska få förenas med vite.

– Det finns flera exempel där personer, ibland med kriminell bakgrund, kört omkring i falska polisbilar. Vi måste se till att allmänheten kan lita på att bara riktiga poliser kör polisfordon och därför är det viktigt att få det här förslaget på plats snabbt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagrådsremiss: Falska polisbilar

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00