Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess

Publicerad

Regeringen föreslår vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig handläggning av mål och ärenden i mark- och miljöprocessen.

Ladda ner:

Förslagen innebär att

  • prövningen i första instans av särskilda rättsmedel som gäller vissa kommunala beslut ska flyttas från Högsta domstolen till Mark- och miljööverdomstolen,
  • det ska regleras att Mark- och miljööverdomstolen är behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller de tidigare fastighetsdomstolarnas avgöranden, och
  • mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen får i vissa fall förena mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen till gemensam handläggning.

Regeringen lämnar även förslag om Mark- och miljööverdomstolens sammansättning när den prövar överklagade ärenden och särskilda rättsmedel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Pressmeddelande: Mark- och miljööverdomstolen får en utvidgad behörighet att pröva särskilda rättsmedel

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)