Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

En amnesti för explosiva varor

Publicerad

Regeringen föreslår en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel handgranater och sprängämnen.

Ladda ner:

Förslaget innebär att den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det inte ska dömas för brott mot tillståndsplikten i lagen om brandfarliga och explosiva varor, om han eller hon frivilligt kontaktar Polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta varan. Regeringen föreslår att amnestin ska gälla mellan den 15 oktober 2018 och den 11 januari 2019. Explosiva varor som har omhändertagits av Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och därefter destrueras.

Regeringen föreslår att bestämmelserna tas in i en ny tillfällig lag.

Pressmeddelande: En amnesti för explosiva varor

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En amnesti för explosiva varor

    Regeringen föreslår en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel handgranater och sprängämnen.

Proposition (1 st)

  • En amnesti för explosiva varor

    Regeringen föreslår en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga explosiva varor. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Med explosiva varor avses till exempel handgranater och sprängämnen.

Laddar...