Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En omreglerad spelmarknad

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny spelreglering. Den nya regleringen
bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det under licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel som tillhandahålls över internet och riktar sig till den svenska marknaden.

Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på
ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. För spelen ska det finnas
ett högt konsumentskydd och en hög säkerhet. De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas. Spelmarknaden delas upp mellan en konkurrensutsatt del som främst omfattar spel online och vadhållning, en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

En licenshavare ska ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna
mot överdrivet spelande. Höga krav på måttfullhet ska gälla vid
marknadsföring av spel. En statlig myndighet (spelmyndigheten) ska
besluta om licenser och utöva tillsyn enligt lagen. Straffen för olovlig
spelverksamhet skärps. Den som vidtar en åtgärd som är ägnad att
påverka utgången av ett spel, s.k. matchfixning, ska kunna dömas för
spelfuskbrott.

Punktskatt på licensierat spel ska tas ut med 18 procent av skillnaden
mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalda
vinsterna. Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska fortfarande vara
skattebefriat.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar om licens ska kunna lämnas in efter den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...