Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Publicerad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss föreslås att en skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs i syfte att värna den svenska modellen på
arbetsmarknaden. Den tidigare gällande skattereduktionen för sådan avgift avskaffades den 1 januari 2007. Återinförandet innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

Återinförandet innebär även att det införs en skyldighet för
arbetstagarorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion förfackföreningsavgift. En medlem föreslås dock kunna begära att någon
kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Dessutom föreslås en
skyldighet att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen ommedlemsavgiftertill utländska arbetstagarorganisationer.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)