Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar.

Ladda ner:

Förslaget aviserades i höstbudgeten och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har slagit hårt mot ungas möjlighet till anställning och extrajobb. Förslaget om en tillfällig nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Förslaget underlättar samtidigt för företag att behålla och nyanställa personal. Det möjliggör också en kraftfull ekonomisk nystart för några av de värst drabbade branscherna som också är de som anställer många unga.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 19,73 procent, jämfört med normala 31,42 procent för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Nedsättning har en offentligfinansiell effekt på -7,5 miljarder kronor 2021, -9 miljarder kronor 2022 och -1,4 miljarder kronor 2023.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2021 och ska gälla till den 31 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition