Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att mervärdesskattesatsen för elektroniska publikationer sänks till 6 procent.

Ladda ner:

Det innebär att skattesatsen ska sänkas på produkter som tillhandhålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas. Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...