Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att det vid prövning av frågan om ändring i landstingsindelningen ska tas särskild hänsyn till önskemål och synpunkter från det eller de landsting som närmast berörs av ändringen. Det ska krävas särskilda skäl för att besluta om en ändring i landstingsindelningen mot ett berört landstings vilja. Vid en sådan prövning ska också särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen.

Vidare ska befolkningens önskemål och synpunkter beaktas vid
ändringar i landstingsindelningen. Berörda landsting ska, om det inte är uppenbart obehövligt, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindelning inhämta synpunkter från
befolkningen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)

Laddar...