Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade i maj 2019 lagrådsremissen En ny reglering för
tjänstepensionsföretag. I lagrådsremissen föreslås i huvudsak att EU-direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet) delvis ska genomföras i svensk rätt genom en ny lag om tjänstepensionsföretag.

I denna lagrådsremiss föreslås att tjänstepensionsföretag samt svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen. I lagrådsremissen föreslås även att tjänstepensionsföretag skatterättsligt likställs med försäkringsföretag, att ömsesidiga tjänstepensionsbolag likställs med ömsesidiga försäkringsföretag och att tjänstepensionsföreningar – i likhet med vad som gäller för försäkringsföreningar – likställs med ekonomiska föreningar.

En försäkring meddelad av ett tjänstepensionsföretag föreslås vidare
inkomstskatterättsligt kunna klassificeras som en pensionsförsäkring.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)

Laddar...