Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Bättre uppföljning av läkemedel för djur

Publicerad

Regeringen föreslår en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. Bestämmelsen innebär att den som bedriver öppenvårdsapotek ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av förskrivningar som avser läkemedel för behandling av djur.

Ladda ner:

Regeringen föreslår:

 • ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas till E-hälsomyndigheten.
 • att Läkemedelsverket ska informeras om ett öppenvårdsapotek inte lämnar de uppgifter som föreskrivs.
 • en bestämmelse om tystnadsplikt för personal på öppenvårdsapotek som tillverkar eller expedierar läkemedel för behandling av djur eller lämnar råd och upplysningar som avser behandling av djur.
 • en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter om förordnande och expediering av läkemedel för behandling av djur som lämnas till expedierande personal på öppenvårdsapotek.
 • ett tillägg i apoteksdatalagen om att apoteken får behandla personuppgifter för redovisning av uppgifter om expedieringar som avser behandling av djur.

Lagrådsremissen innehåller även bedömningar om vilka uppgifter som bör samlas in och bör lämnas ut av E-hälsomyndigheten och vilka upp-giftsskyldigheter som bör gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (2 st)

 • Bättre uppföljning av läkemedel för djur

  Regeringen föreslår en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. Bestämmelsen innebär att den som bedriver öppenvårdsapotek ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av förskrivningar som avser läkemedel för behandling av djur.

 • Läkemedel för särskilda behov

  I lagrådsremissen behandlas vissa frågor om läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige. Sådana läkemedel som avses är licensläkemedel, dvs. läkemedel som Läkemedelsverket har beslutat får säljas trots att de inte är godkända för försäljning i Sverige, dvs. läkemedel som tillverkas på apotek för en enskild patient utifrån förskrivarens angivna komposition samt lagerberedningar.

Proposition (3 st)

 • Bättre uppföljning av läkemedel för djur

  Regeringen föreslår en bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. Bestämmelsen innebär att den som bedriver öppenvårdsapotek ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av förskrivningar som avser läkemedel för behandling av djur.

 • Läkemedel för särskilda behov

  I propositionen behandlas vissa frågor om läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige. Sådana läkemedel som avses är licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar.

 • Uppföljning av smittskyddsläkemedel

  I propositionen lämnas förslag om ändring i lagen om receptregister på så sätt att receptregistret ska få innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen.