Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ett förenklat upphandlingsregelverk

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen ett förenklat regelverk för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna respektive lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Ladda ner:

Det nya regelverket föreslås även omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster och så kallade. B-tjänster. Det nuvarande regelverket i ovannämnda lagar föreslås ersättas med två nya kapitel: ett för annonspliktiga upphandlingar och ett för direktupphandlingar.

I lagrådsremissen finns vidare ett förslag om att upphandlande myndigheter och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp. Det förslaget föreslås även omfatta lagen om upphandling av koncessioner.

Det föreslås slutligen vissa följdändringar och andra ändringar i upphandlingslagarnas övriga kapitel, lagen om medbestämmande i arbetslivet och lagen om vissa kommunala befogenheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett förenklat upphandlingsregelverk

    I lagrådsremissen föreslår regeringen ett förenklat regelverk för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna respektive lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...