Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att kravet på att vara bosatt i en region för att kunna delta i sprututbytesverksamhet där tas bort.

Ladda ner:

I dag gäller att endast personer som kan anses bosatta i en region som har beviljats tillstånd enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler får delta i sprututbytesverksamhet i den regionen. Förslaget syftar till att öka tillgängligheten till sprututbyten och därigenom underlätta ett effektivt smittskyddsarbete.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Pm: Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323)

    Regeringskansliet föreslår att kravet på att vara bosatt i en region för att där kunna delta i sprututbytesverksamhet försvinner. I dag får bara personer som anses vara bosatta i en region som har beviljats tillstånd enligt lagen om utbyte av sprutor och kanyler delta i sprututbytesverksamhet i just den regionen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)