Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner på begäran av Institutet för mänskliga rättigheter ska lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Ladda ner:

Skyldigheten ska inte gälla för domstolsliknande nämnder eller sådana organ i förvaltningsmyndigheter som har domstolsliknande uppgifter. Skyldigheten ska inte heller gälla för Justitiekanslern eller Riksrevisionen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

  Utredaren Lise Bergh föreslår i denna promemoria att en nationell institution för mänskliga rättigheter, benämnd Sveriges nationella institution för mänskliga rättigheter, ska inrättas som en ny myndighet under regeringen. Institutionens övergripande uppdrag föreslås vara att självständigt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

 • En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

  I lagrådsremissen föreslås att statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner på begäran av Institutet för mänskliga rättigheter ska lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

 • Institutet för mänskliga rättigheter

  Regeringen avser att inrätta en ny myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter. I lagrådsremissen föreslås en ny lag och lagändringar som ska reglera institutets verksamhet. Förslagen i den nya lagen, lagen om Institutet för mänskliga rättigheter, omfattar i huvudsak institutets uppgifter, institutets ledning och hur den ska utses samt institutets organisation i övrigt.

Proposition (2 st)

 • En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

  I propositionen föreslås att statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner på begäran av Institutet för mänskliga rättigheter ska lämna uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

 • Institutet för mänskliga rättigheter

  Regeringen avser att inrätta en ny myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter. I propositionen föreslås en ny lag och lagändringar som ska reglera institutets verksamhet.

Laddar...