Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Försök till subventionsmissbruk

Publicerad

Regeringen föreslår att försök till sub­ventions­miss­bruk och försök till grovt sub­ventions­miss­bruk ska kriminali­seras.

Ladda ner:

Lag­ändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Försök till subventionsmissbruk

    I promemorian föreslås att försök till subventionsmissbruk och försök till grovt subventionsmissbruk kriminaliseras.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Försök till subventionsmissbruk

    Regeringen föreslår att försök till sub­ventions­miss­bruk och försök till grovt sub­ventions­miss­bruk ska kriminali­seras.

Proposition (1 st)

  • Försök till subventionsmissbruk

    Regeringen föreslår att försök till subventionsmissbruk och försök till grovt subventionsmissbruk ska kriminaliseras.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)