Proposition från Socialdepartementet

Privata vårdgivare Prop. 1996/97:123

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås vissa förtydliganden och ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. I propositionen föreslås att remisskrav för vård inom specialistkompetenserna barnsjukvård, gynekologi och psykiatri inte skall få förekomma. I propositionen föreslås också att läkarvårdsersättning inte skall lämnas för nukleärmedicin.