Proposition från Socialdepartementet

Socialförsäkringens administration m.m. Prop. 1997/98:41

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen läggs fram förslag till lagändringar i enlighet med riksdagens tidigare godkända principbeslut om riktlinjer för ändringar av organisationen för socialförsäkringens administration. Därutöver presenteras förslag om ändringar för socialförsäkringsnämnderna. Regeringen redogör vidare för organisation och styrning av IT-verksamheten inom socialförsäkringens administration.