Redovisning och aktiekapital i euro ID-nummer: prop. 1999/2000:23