Redovisning och aktiekapital i euro prop. 1999/2000:23