Proposition från Finansdepartementet

2004 års ekonomiska vårproposition Prop. 2003/04:100

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 15 april 2004 överlämnade finansminister Bosse Ringholm den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren. Vad händer nu? Propositionen har överlämnats till riksdagen. Den 19 juni beslutade riksdagen i enlighet med förslaget.