Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag Prop. 2004/05:23

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att nationaldagen den 6 juni ska bli allmän helgdag från och med år 2005. Annandag pingst ska samtidigt upphöra att vara allmän helgdag.