Proposition från Finansdepartementet

Slopad arvsskatt och gåvoskatt Prop. 2004/05:25

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att beskattningen av arv och gåva slopas vid utgången av år 2004. Riksdagen sade den 16 december 2004 ja till regeringens proposition. Efter den 1 januari 2005 ansvarar Skatteverket för information om de nya reglerna.