Proposition från Finansdepartementet

Finansiella säkerheter Prop. 2004/05:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ett antal lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet. Ett viktigt syfte med direktivet är att hanteringen av säkerheter på EU:s finansmarknader ska bli säkrare och mer förutsebara. Riksdagen fattade den 7 april 2005 beslut om att säga ja till propositionen.