Proposition från Justitiedepartementet

Ny aktiebolagslag Prop. 2004/05:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till en ny aktiebolagslag. Förslaget innebär, i förhållande till den nuvarande aktiebolagslagen från 1975, en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten. Förslaget syftar också till att åstadkomma större flexibilitet för företagen, t.ex. vad gäller möjligheterna att reglera frågor i bolagsordningen. De särskilda reglerna om riktade emissioner i den s.k. Leo-lagen föreslås föras över till den nya lagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.