Proposition från Finansdepartementet

Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning Prop. 2005/06:174

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen ges förslag som ska göra det möjligt för enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut att lägga ett sådant bokslut till grund för inkomstbeskattningen utan några ytterligare justeringar. Förslagen berör vissa grundläggande periodiseringsbestämmelser samt reglerna om lager, pågående arbeten och inventarier. I propositionen föreslås även ändringar i mervärdesskattelagen som anpassar mervärdesskattereglerna till reglerna om ett förenklat årsbokslut. Syftet med förändringarna är att det ska bli möjligt att tillämpa Bokföringsnämndens förenklade regelverk vid både inkomst- och mervärdesbeskattningen. Vad händer nu? Riksdagen sade ja till propositionen den 2 juni 2006. De nya reglerna i kraft den 1 januari 2007. Du kan då vända dig till Skatteverket för mer information.