Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och föräldraledighetslagen (1995:584). Flertalet av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.