Proposition från Finansdepartementet

Beskattning av europakooperativ Prop. 2005/06:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen ges förslag till hur den nya associationsformen europakooperativ ska behandlas vid inkomstbeskattningen. Europakooperativ föreslås med hänsyn till kooperativets karaktär likställas med ekonomiska föreningar. Inkomstskattelagens bestämmelser som gäller ekonomiska föreningar ska därför tillämpas på europakooperativ. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 augusti 2006. Riksdagen sade ja till propositionen den 19 maj 2006.