Proposition från Finansdepartementet

Informationskrav i noterade företag, m.m. Prop. 2006/07:65

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att nya informationsregler ska införas för börsföretagen. Vidare får Finansinspektionen ansvaret för att offentliggöra ägarförändringar i aktiemarknadsbolagen. De föreslagna ändringarna behövs för att genomföra EU:s öppenhetsdirektiv (2004/109/EG) i svensk rätt. Öppenhetsdirektivet är ett av de sista stegen i EU:s handlingsplan för finansiella tjänster, som syftar till att skapa en integrerad marknad för finansiella tjänster inom EU. Riksdagen beslutade att säga ja till propositionen den 31 maj 2007. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007.