2007 års ekonomiska vårproposition ID-nummer: Prop. 2006/07:100

Ladda ner:

Den 16 april 2007 överlämnade finansminister Anders Borg den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren. Vårpropositionen innehåller även en tilläggsbudget med förslag till ändrade anslag för innevarande år. Riksdagen sade ja till den ekonomiska vårpropositionen den 20 juni 2007.