Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner Prop.2007/08:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till genomförande av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)