Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö, m.m. Prop. 2007/08:69

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår riksdagen godkänner konvention nr 187 om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö. Genom att ratificera konventionen förpliktar sig staterna att främja en fortlöpande förbättring av arbetsmiljön för att förhindra arbetssjukdomar, arbetsolyckor och arbetsolyckor med dödlig utgång.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)