Proposition från Socialdepartementet

Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform Prop. 2007/08:93

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det införs en jämställdhetsbonus. Förslaget innebär att den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattekreditering om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning. Reformen underlättar även för föräldrar av samma kön att fördela föräldraledigheten jämlikt. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.