2008 års ekonomiska vårproposition ID-nummer: Prop. 2007/08:100

Ladda ner:

Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringen överlämnar propositionen till riksdagen den 15 april 2008. Riksdagen sade den 18 juni 2008 ja till de riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken som regeringen föreslår i propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.