Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 Prop. 2008/09:2

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag med mera för budgetåret 2008.