Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse Prop. 2008/09:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2010.