Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar Prop. 2008/09:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857). Ändringarna innebär att nya bestämmelser om elsäkerhet förs in i lagen.