Proposition från Finansdepartementet

Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen prop. 2008/09:123

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att lagen om samtjänst vid medborgarkontor ska ändras. Enligt denna lag får statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting ingå avtal om att lämna upplysningar till varandra, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga enklare förvaltningsärenden.