Hoppa till huvudinnehåll

En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi Prop. 2008/09:163

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen presenterar en sammanhållen klimat- och energipolitik i två propositioner. I propositionerna föreslås bland annat ett mål på 40 procent för Sveriges utsläppsminskningar av växthusgaser och ett samlat åtgärdsprogram för att uppnå målet. I propositionerna presenteras också tre handlingsplaner för en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och energieffektivisering.

Laddar...