Proposition från Finansdepartementet

Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet Prop. 2008/09:181

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att en lägsta nivå för räntesatsen för "kvarskatt" införs på belopp över 20 000 kronor. Enligt förslaget blir räntesatsen lägst 1,25 procent. Förslaget avser ränta på tiden från och med den 1 juni 2009. Obetald skatt på 20 000 kronor eller lägre berörs inte av förslaget.

Syftet med förslaget är att minska risken för att de skattskyldiga låter bli att göra s.k. fyllnadsinbetalningar av skatt och väntar med att betala skatten senare i form av slutlig skatt. Om många väntar med att göra skatteinbetalningarna kan statens inkomster påverkas negativt och statens lånebehov öka.

I dag beräknas räntan efter en räntesats som motsvarar 125 procent av basräntan. När basräntan från och med den 1 april blev 0, blev följden att räntan på obetald "kvarskatt" också blev 0.

De första 10 000 kronorna av en skattekontoskuld föreslås få en ränta motsvarande basräntan. Det innebär att för de flesta kommer den nya lägsta nivån i praktiken att gälla "kvarskatt" på mer än 30 000 kronor.

Förslaget inkluderar både belopp som ska betalas till följd av beslut om slutlig skatt och debiterad preliminär skatt som ska betalas efter den 17 januari taxeringsåret.