Hösttilläggsbudget för 2009 ID-nummer: Prop. 2009/10:2

Ladda ner:

Hösttilläggsbudget för 2009 innehåller regeringens förslag till ändrade anslag för budgetåret 2009.