Proposition från Finansdepartementet

Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Hösttilläggsbudget för 2009 innehåller regeringens förslag till ändrade anslag för budgetåret 2009.