Proposition från Utbildningsdepartementet

Rättvist och effektivt - förändringar i studiestödssystemet Prop. 2009/10:141

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition lämnas bland annat förslag som syftar till att säkerställa att de utbetalningar som görs från studiestödssystemet är riktiga och att den del av studiestödet som utgörs av studielån återbetalas i så hög utsträckning som möjligt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)