Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Saint Kitts och Nevis Prop. 2010/11:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och St. Kitts och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet undertecknades den 24 mars 2010. Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

---------------------------------------------
Riksdagen godkände avtalet den 17 november 2010.

Länk till riksdagsbeslutet finns i högerspalten.

Laddar...