Hoppa till huvudinnehåll

Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Prop. 2010/11:67

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till lagtekniska ändringar i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter som föranleds av ikraftträdandet av en ny EU-förordning om animaliska biprodukter. Den innehåller vidare förslag till ändringar i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel så att den kompletterar nu gällande EU-förordningar.

Propositionen innehåller även förslag till ändringar i ovanstående lagar med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.

Laddar...