Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Prop. 2010/11:133

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Trängselskatt ska tas ut i Göteborg fr.o.m. den 1 januari 2013. I december 2010 inkom Trafikverket med en framställan till Finansdepartementet i vilken det föreslogs vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg. Mot denna bakgrund föreslås det i propositionen att det införs en s.k. flerpassageregel, som innebär att bilar som passerar flera betalstationer inom 60 minuter endast ska beskattas en gång.

Dessutom föreslås förändringar av vissa betalstationers placering, vilket innebär att skatteområdet blir mindre. Dessa förändringar medför minskade skatteintäkter och skattebeloppen höjs därför den 1 januari 2015.
______________________________________________________
Riksdagen fattade den 15 juni 2011 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...