Proposition från Finansdepartementet

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados Prop. 2011/12:169

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 3 november 2011 om ändring i avtalet den 1 juli 1991 mellan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 1 juli 1991, i den lydelse det fått genom protokollet undertecknat den 3 november 2011, ska gälla som lag i Sverige. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
___________________________________________________________

Riksdagen fattade den 24 oktober 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.