Hoppa till huvudinnehåll

Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen Prop. 2012/13:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en förlängning av övergångsperioden för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det föreslås även att det ska göras en rättelse av en felaktig hänvisning i samma lag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...