Proposition från Socialdepartementet

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Prop 2012/13:109

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag som reglerar landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.