Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica Prop. 2012/13:86

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 4 december 2012 om ändring i avtalet den 13 mars 1985 mellan Sverige och Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 13 mars 1985, i den lydelse det fått genom protokollet undertecknat den 4 december 2012, ska gälla som lag i Sverige.

Protokollet undertecknat den 4 december 2012 om ändring i skatteavtalet innebär i huvudsak ändringar i artikel 26 (Utbyte av upplysningar) och artikel 28 (Begränsningar av förmåner). Bestämmelsen om informationsutbyte uppdateras till nu gällande OECD-standard, vilket bl.a. innebär att Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Jamaica. Detta utgör ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Bestämmelsen om begränsningar av förmåner moderniseras till att motsvara den nuvarande svenska modellen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 23 maj 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Laddar...