Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Seychellerna Prop. 2012/13:87

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 23 maj 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Laddar...