Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Panama Prop. 2012/13:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden, som är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll, utgör ett betydelsefullt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 23 maj 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Laddar...